APRG iGATE s Raspberry a RTL-SDR

Zajímavou možností využití RTL SDR tuneru a počítače raspberyy je vytvoření jednoduchého iGATE pro APRS. Při použití sdr tuneru jde samozřejmě pouze o RX iGate. Instalace a zprovoznění jde bez problémů. Po kalibraci frekvence RTL-SDR je počet dekódovaných paketů stejný jako při použití modemu ze zvukové karty.

postup instalce je následující:


sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

zadání předcházejících příkazů jsem připravili raspberry k instalaci.

dále je potřeba editovat soubor /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf 


sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

Do tohoto souboru doplníme tyto řádky:
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl_2832
blacklist rtl_2830

nyní je potřeba resetovat vaše raspberry


sudo reboot

Po restartu můžeme pokračovat v instalaci RTL-SDR tuneru


sudo apt-get install git build-essential cmake libusb-1.0-0-dev
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr
mkdir build
cd build
cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig

Pokud se instalce podařila můžeme otestovat zda RTL-SDR funguje.

rtl_test -t

Pokud proběhla předcházející instalace v pořádku uvidíme po spuštění předcházejícího příkazu výpis typu SDR tuneru a možná nastavení zisku (gain). Pokd by i tento pokus úspěšný lze pokračovat v instalci multimonNG decoderu.


sudo apt-get install qt4-qmake libpulse-dev libx11-dev patch pulseaudio
git clone https://github.com/EliasOenal/multimonNG.git
cd multimonNG
mkdir build
cd build
qmake ../multimon-ng.pro
make
sudo make install

Dále nainstalujeme software pro klaibraci RTL-SDR. Tento software nám pomůže zjistit odchylku ve frekvenci oscilátoru s využitím signálů sítě GSM.

sudo apt-get install libtool autoconf automake libfftw3-dev
git clone https://github.com/asdil12/kalibrate-rtl.git
cd kalibrate-rtl
git checkout arm_memory
./bootstrap
./configure
make
sudo make install

Po instalaci provedeme zjistění odchylky oscilátoru.
pomocí příkazů:

kal -s GSM900

Tento příkaz proskenuje pásmo GSM a zjistí dostupné kanály s jejich přibližnou sílou. Kanály jsou označeny čísly 1 – 100. Když jsme zjistili nejsilnější kanál provedeme zjistění odchlky v ppm.

kal -c 36
Skenování kanálu sítě GSM

Skenování kanálu sítě GSM

Zjištěnou hodnotu v ppm jsi zapíšeme. Nyní můžeme otestovat zda RTL-SDR dokáže dekódovat pakety APRS.


rtl_fm -f 144.800M -s 22050 | multimon-ng -t raw -a AFSK1200 -f alpha /dev/stdin

Dekodování paketů sítě APRS

Dekodování paketů sítě APRS

Pro ukončení běžícího scriptu je možné použít zkratku ctrl + c.

Nyní zbývá pouze nainstalovat program obsluhující iGate pymultimonaprs.


cd ~/
git clone https://github.com/asdil12/pymultimonaprs.git
cd pymultimonaprs
chmod a+x setup.py
./setup.py build
sudo ./setup.py install

Před spuštěním programu je nutné upravit soubor pymultimonaprs.json ten obsahuje volací znak, kód pro přístup do sítě APRS, nastavení zisku a odchylky oscilátoru v ppm.

[coge]

sudo nano /etc/pymultimonaprs.json

[/code]

Soubor obsahuje tyto řádky:

{
„callsign“: „N0CALL-10“,
„passcode“: „12345“,
„gateway“: „poland.aprs2.net:14580“,
„append_callsign“: true,
„source“: „rtl“,
„rtl“: {
„freq“: 144.800,
„ppm“: -28.195,
„gain“: 0
},
„alsa“: {
„device“: „default“
},
„beacon“: {
„lat“: 51.73900,
  „lng“: 19.81130,
„table“: „/“,
„symbol“: „&“,
„comment“: „PyMultimonAPRS RX iGate“,
„status“: {
„text“: „Running on Cubieboard with RTL dongle“,
„file“: false
},
„weather“: false,
„send_every“: 300
}
}

Při editaci je nutné doplnit nebo opravit tučně vyznačené řádky.

Poté je možné program spustit příkazem


pymultimonaprs -v

Pymultimonaprs

Pymultimonaprs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Permanent link to this article: http://www.ok5tvr.cz/?p=796

1 comment

  • Lukyn on 14.11.2016 at 16.37
  • Reply

  Dobrý den, potřeboval bych radu. Postupoval jsem podle pokynů, vše fungovalo až do chvíle, než jsem spustil program pymultimonaprs -v. Po zadání příkazu ke spuštění se objeví chybové hlášení:

  Traceback (most recent call last):
  File „/usr/local/bin/pymultimonaprs“, line 23, in
  config = json.load(open(args.config))
  File „/usr/lib/python2.7/json/__init__.py“, line 290, in load
  **kw)
  File „/usr/lib/python2.7/json/__init__.py“, line 338, in loads
  return _default_decoder.decode(s)
  File „/usr/lib/python2.7/json/decoder.py“, line 366, in decode
  obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
  File „/usr/lib/python2.7/json/decoder.py“, line 382, in raw_decode
  obj, end = self.scan_once(s, idx)
  ValueError: Expecting property name: line 10 column 14 (char 226)

  děkuji za rady
  Lukyn

Napsat komentář

Your email address will not be published.

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain