ESP8266 – dlouhodobý provoz na baterii

Každý kdo potřebuje napájet  modul ESP8266 zjistí dříve či později že z důvodu poměrně vysokého odběru dohází k vyčerpání kapacity baterie v poměrně krátkém intervalu.

Existuje postup, kterým lze prodloužit život baterií napájeného modulu. Jako zásadní se jeví použití uspání modulu v režimu „deep sleep“ (odběr viz. tabulka 7.1). Bohužel u nejčastěji používané verze modulu ESP-01 po využití této funkce modul ze spánku neprobudíme. To je způsobeno tím, že výstup časovače, který sleduje dobu spánku není vyveden na vstup RESET. Proto před využitím této funkce module je nutné modul ESP01 upravit dle následujících schématu:

Výstup časovače připojený na vstup RESET.

Dalšího snížení odběru dosáhneme odebráním červené diody indikující napájení modulu.

<table class="crayon-table">
<tbody>
<tr class="crayon-row">
<td class="crayon-code">
<div class="crayon-pre">
<div id="crayon-586a0096e7718962501048-1" class="crayon-line"><span class="crayon-v">node</span><span class="crayon-sy">.</span><span class="crayon-e">dsleep</span><span class="crayon-sy">(</span><span class="crayon-cn">15</span> <span class="crayon-o">*</span> <span class="crayon-cn">60</span> <span class="crayon-o">*</span> <span class="crayon-cn">1000000</span><span class="crayon-sy">)</span></div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Permanent link to this article: http://www.ok5tvr.cz/?p=1075

Napsat komentář

Your email address will not be published.