WSPR – maják od QRP lab

ASi před týdnem dorazil WSPR májek o QRP lab (Ultimate3S kit) – http://qrp-labs.com/ultimate3/u3s.html, jedná se o modul s obvodem Si5351A. který umožňuje generovat kmitočet až do frekvence 150 MHz. Zařízení podporuje tyto módy QRSS, FSKCW, DFCW, Hell, DX Hell, Slow Hell, FSK, CW, CW ID, WSPR,WSPR-15, Opera, PI4, JT9, TX CW, TX FSK. Dále je možné zařízení synchronizovat s GPS a signálem PPS to je velice důležité pro vysílání v módu WSPR. Výkon se pohybuje okolo 200mW se zvyšujícím se kmitočtem klesá.

wspr01

červeně – výstup z Si5351A žlutě – výstup z BS170 na zátěži 50ohm.

 

Bohužel jsem stavbě neměl GPS, která by uměla pps signál a tak jsem jsem vymyslel tento způsob jak využít alespoň synchronizaci s GPS. GPS připojíme podle návodu v manuálu k zařízení. Jen pin pro pps signál propojíme s GND pinem přes 5kohm rezistor. Díky domu bude pin PPS na úrovni L. Nyní v ovládání majáku nastavíme u přijmu GPS možnost 2 a komunikační rychlost u mé GPS 4800 baud. Dále zapneme možnost kalibrace. (U mě verze firmware pokud je tato možnost vypnuta dochází při připojení GPS k resetu procesoru).¨Pokud je vše správně nastavenu uvidíme informace čtené z gps na hlavním panelu. Při požadavku na kalibraci bude výsledek negativní z důvodu neobdržení signálu PPS s frekvencí 1Hz.

Při pokusech o vysílání WSPR jsem zjistil že kalibrace je velice důležitá. bohužel bez signálu pps nemůže být provedena automaticky, proto jsem zvolil jiný přístup. Na KV transeiveru naladíme frekvenci stejnou jako je nastavena na Ultimate3S. A otevřeme program který dokáže zobrazit zvukové spektrum jako vodopád. Já použil program Ham Deluxe Radio, zde se zobrazí skutečně vysílaný kmitočet. Poté již není problém vypočítat korekci. Samozřejmě je tento přítup ovlivněn přesností a stabilitou přijímače, tak je však pro naše potřeby dostačující.

Přibližně zjištěné odchylky

pásmo 80m ………….. 1kHz

pásmo 20m…………….2 kHz

pásmo 10m…………….4 kHz

S takto nastaveným přijímačem jsem vyzkoušel vysílání ve WSPR na pásmu 20 a 10m. do vertikální antény l=5m. Výsledek byl velmi dobrý.

wspr02

Mapa WSPR spojení za 24 hodin od 11.2 – 12.2.2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Permanent link to this article: http://www.ok5tvr.cz/?p=1035

Napsat komentář

Your email address will not be published.

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich